©2015 Ingrid Penning Services l Algemene voorwaarden l Disclaimer

WELKOM.ORGANIZING.WONEN.WERKEN.SENIOREN.INFORMATIE.
Ingrid Penning Services

Professional Organizing

 

Contact: info@ingridpenningservices.nl mobiel: 06 - 27 90 31 74

Welkom
Voor Company in Service

Wat kan een Professional Organizer voor u betekenen?

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan ons persoonlijk functioneren. Op het werk: productiviteitsverhoging, verbetering van de klantgerichtheid of flexibeler werken. Privé: het combineren van een druk sociaal leven, het opvoeden van kinderen, eventueel gecombineerd met een drukke baan, dit kan problemen opleveren. De steeds groter wordende informatiestroom en alle verplichtingen groeien boven het hoofd en verminderen het algehele gevoel van tevredenheid.

Professional Organizers zijn specialisten in het aanbrengen en aanleren van structuur in de breedste zin van het woord. Ingrid Penning Services biedt:

     * advies en concrete hulp bij het praktisch inrichten van woon/werkruimte en de financiële administratie

    * efficiënt indelen van de beschikbare tijd,

     * optimaal benutten van energie,

Mensen moeten keuzes maken die hen in staat stellen meer gestructureerd te leven en te werken, en effectiever om te gaan                                                                        met ruimte en middelen.